Centre BIERGOP  15A, rue du château    L-6922 Berg   
[email protected]    Tel: 27 69 89 96  GSM: 621 571 199

    BIERGOP

   Een Projet fir Wunnen a Liewen fir jonk Leit
 • SLEMO  (Service Logement en Milieu Ouvert)

      mat intégréierter psycho-                pädagogesch Dagesstruktur


 • Gnadenhof   


Intervieuw mat der 

"Stëmm vun der Strooss"


https://svdsmagazine.blogspot.com/2023/11/jonken-hellefen-dei-duerch-all-netzer.html

Team


Gwen Tanson, Lédung

Jil Modert
Chantal Milbert
Preben Ruegge

Wat mär ubidden können

 • een Zëmmer an enger Wunngemeinschaft oder een Studio
 • Ënnerstëtzung bei administrativen an finanziellen Sachen
 • Hëllef bei perséinlechen Probleemer
 • Ënnerstëtzung bei der Sich no Stage an Arbeschtsplaz
 • eng sënnvoll Arbescht op dem Gnadenhof fir verloossen Déieren
 • Verschidden Atelieren

Fir wen

Fir Jonker tëschent 18 an 26 Jôr

 • déi nach net wëllen oder können alleng wunnen
 • déi nach net sou richteg wëssen, wou et soll higoen
 • déi weder an der Schoul nach op enger Arbescht sech rëmfannen


Neiegkeeten

Oktober 2022:
déi éischt 3 Ponien sinn ukomm 


Marty, Easy an Fanny

CERCLE ERIC HAAS asbl

Conseil d'administration

Präsidentin:               Danièle WAGENER
Vize-Präsidentin:      Monique HAMILIUS
Vize-Präsidentin:      Sylvie BRAQUET
Trésorier:                    Philippe HAAS
Memberen:                 Rosine MAY, Véronique WELTER
Secrétaire:                  Martine HENTGES

Wann's Du méi wëlls wëssen

Luxemburg

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden.